Obec Výborná

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: BSK Europe, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pod bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36513369

Predmet zmluvy: Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie projektu - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Zmluvná cena: 18.00 €/hod s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.06.2020

Datum zverejnenia: 12.06.2020

Dokumenty Pdf 20200612092916.pdf ( veľkosť: 410,2 KB, aktualizované: Piatok 12. Jún 2020 09:33 )