Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 68/2020

Názov objednávateľa: František Pompa

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 91

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.06.2020

Datum zverejnenia: 25.06.2020

Dokumenty Pdf 20200625104608.pdf ( veľkosť: 288,8 KB, aktualizované: Štvrtok 25. Jún 2020 10:44 )