Obec Výborná

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ekoservis Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: ul. Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

IČO dodávateľa: 31714030

Predmet zmluvy: Úprava a doplnenie niektorých častí Zmluvy o dielo č. 18/2016

Zmluvná cena: 2014.56 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.02.2021

Datum zverejnenia: 04.02.2021

Dokumenty Pdf 20210204095908.pdf ( veľkosť: 125 KB, aktualizované: Štvrtok 04. Február 2021 08:54 )