Obec Výborná

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere číslo: 000715/CORP/2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Adresa dodávateľa: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO dodávateľa: 47251336

Predmet zmluvy: Zmena zmluvných podmienok

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.02.2021

Datum zverejnenia: 15.02.2021

Dokumenty Pdf 20210215120658.pdf ( veľkosť: 237,9 KB, aktualizované: Pondelok 15. Február 2021 11:05 )