Obec Výborná

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 16.03.2021

Dokumenty Pdf 20210316124503.pdf ( veľkosť: 54,2 KB, aktualizované: Utorok 16. Marec 2021 11:44 )