Obec Výborná

Zmluva

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 1

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Dag Slovakia. a.s.

Adresa dodávateľa: Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 44886021

Predmet zmluvy: Zmena zmluvných podmienok

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.04.2021

Datum zverejnenia: 15.04.2021

Dokumenty Pdf 20210415143624.pdf ( veľkosť: 148,3 KB, aktualizované: Štvrtok 15. Apríl 2021 14:32 )