Obec Výborná

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet zmluvy: Externý manažment pre projekt - Rozšírenie verejného vodovodu obce Výborná

Zmluvná cena: 3169.20 €/hod s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.04.2021

Datum zverejnenia: 27.04.2021

Dokumenty Pdf 20210427084640.pdf ( veľkosť: 397,2 KB, aktualizované: Utorok 27. Apríl 2021 08:44 )