Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody VK

Identifikácia

Číslo zmluvy: 77/2021

Názov objednávateľa: Rudolf Dunka

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 39

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK

Zmluvná cena: 20.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.05.2021

Datum zverejnenia: 21.05.2021

Dokumenty Pdf 20210521081137.pdf ( veľkosť: 241,1 KB, aktualizované: Piatok 21. Máj 2021 08:09 )