Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-660-014/2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-PO-VO-660-014/2

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Cisternová automobilová striekačka - IVECO

Zmluvná cena: 114000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.10.2021

Datum zverejnenia: 15.12.2021

Dokumenty Pdf 3052091.pdf ( veľkosť: 424,8 KB, aktualizované: Streda 15. December 2021 13:46 )