Obec Výborná

Zmluva

Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 10/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 7

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Úprav cien

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.12.2021

Datum zverejnenia: 23.12.2021

Dokumenty Pdf 20211223090435.pdf ( veľkosť: 109,8 KB, aktualizované: Štvrtok 23. December 2021 08:00 )