Obec Výborná

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Public Tenders, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sibírska 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 47397021

Predmet zmluvy: Realizácia VO pre projekt - Rekonštrukcia chodníka v obci Výborná

Zmluvná cena: 1700.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.12.2021

Datum zverejnenia: 30.12.2021

Dokumenty Pdf 20211230142410.pdf ( veľkosť: 193,9 KB, aktualizované: Štvrtok 30. December 2021 13:19 )