Obec Výborná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ján Lizák

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 54

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Predaj pozemkov

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť TTP, ostatná plocha; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Výborná; Parcela číslo: 226/21, 4294/6;

Zmluvná cena: 3 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2022

Datum zverejnenia: 10.01.2022

Dokumenty Pdf 20220110134758.pdf ( veľkosť: 139,2 KB, aktualizované: Pondelok 10. Január 2022 13:49 )