Obec Výborná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Zdena Pompová

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 16

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Predaj pozemkov

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Zastavaná plocha a nádvoria; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Výborná; Parcela číslo: 133/2, 133/3;

Zmluvná cena: 5 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.01.2022

Datum zverejnenia: 10.01.2022

Dokumenty Pdf 20220110135117.pdf ( veľkosť: 141,5 KB, aktualizované: Pondelok 10. Január 2022 13:52 )