Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o poiskytnutí NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy: 309070Z118

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Hraničná 12, 815 26 Bratislava

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFP pre projekt - Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná

Zmluvná cena: 25000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.12.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty Pdf 3122407.pdf ( veľkosť: 526,3 KB, aktualizované: Utorok 11. Január 2022 09:13 )