Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2022

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2022

Názov objednávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slovenská Ves

Adresa objednávateľa: 059 02 Slovenská Ves č. 415

IČO objednávateľa: 31999816

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie

Zmluvná cena: 6000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.01.2022

Datum zverejnenia: 26.01.2022

Dokumenty Pdf 20220126095232.pdf ( veľkosť: 93,1 KB, aktualizované: Streda 26. Január 2022 09:56 )