Obec Výborná

Zmluva

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 2

Identifikácia

Číslo zmluvy: 8093229099

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: ČSOB poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 31325416

Predmet zmluvy: Poistenie budov

Zmluvná cena: 1010.92 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.01.2022

Datum zverejnenia: 28.01.2022

Dokumenty Pdf 20220128095325.pdf ( veľkosť: 831,8 KB, aktualizované: Piatok 28. Január 2022 10:02 )