Obec Výborná

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Telekomunikačné služby - internet

Zmluvná cena: 17.90 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.02.2022

Datum zverejnenia: 10.02.2022

Dokumenty Pdf 20220210110635.pdf ( veľkosť: 545,2 KB, aktualizované: Štvrtok 10. Február 2022 11:10 )