Obec Výborná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Milan Mirga a Beáta Mirgová

Adresa dodávateľa: 059 02 Výborná č. 42

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Predaj pozemkov

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť ttp; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Výborná; Parcela číslo: 123/11;

Zmluvná cena: 1458.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.02.2022

Datum zverejnenia: 24.02.2022

Dokumenty Pdf 20220224135819.pdf ( veľkosť: 120,7 KB, aktualizované: Štvrtok 24. Február 2022 14:03 )