Obec Výborná

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Iveta Pompová

Adresa objednávateľa: 059 02 Výborná č. 16

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet zmluvy: Predaj pozemku

Označenie nehnuteľnosti: pozemok orná pôda; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Výborná; Parcela číslo: 3290;

Zmluvná cena: 1659.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.02.2022

Datum zverejnenia: 03.03.2022

Dokumenty Pdf 20220303104935.pdf ( veľkosť: 103,3 KB, aktualizované: Štvrtok 03. Marec 2022 10:51 )