Obec Výborná

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 059 01 Krížová Ves č. 51

IČO dodávateľa: 51011255

Predmet zmluvy: Stavebné práce - Parkovisko pri ihrisku v obci Výborná

Zmluvná cena: 39919.42 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.03.2022

Datum zverejnenia: 28.03.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf 20230118141937.pdf ( veľkosť: 675,8 KB, aktualizované: Streda 18. Január 2023 14:21 )