Obec Výborná

Zmluva

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2022-004322

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK3-2022-00

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Realizácia projektu - MOPS Výborná

Zmluvná cena: 129618.72 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.03.2022

Datum zverejnenia: 28.03.2022

Dokumenty Pdf zmluva.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Štvrtok 31. Marec 2022 13:28 )