Obec Výborná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.09.2019 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
48/2019
20.00 €/rok s DPH Rudolf Mirga ml. Obec Výborná 10.09.2019
13.09.2019 Poskytovanie verejných služieb
A7608467
15.00 €/mesiac s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 12.09.2019
13.09.2019 Poskytovanie verejných služieb
A4795976
39.00 €/mesiac s DPH Obec Výborná Orange Slovensko, a.s. 12.09.2019
11.09.2019 Dohoda úpravy práv a povinností zmluvných strán
9240.00 € s DPH Obec Výborná Ing. Peter Franko 10.09.2019
05.09.2019 Poistenie žiakov MŠ
4439006141
46.72 € s DPH Obec Výborná Komunálna poisťovňa 30.08.2019
05.09.2019 Poistenie osôb
21-11737
16.80 € s DPH Obec Výborná Union poisťovňa, a.s. 30.08.2019
28.08.2019 Udelenie súhlasu na používanie hudobnej produkcie
VP/19/53344/001
0.00 € s DPH Obec Výborná SOZA 14.08.2019
19.08.2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania AČ formou dobrovoľníckej služby
19/46/52A/95/KK
0.00 € s DPH Obec Výborná Úrad práce, soc. vecí a rodiny 15.08.2019
19.08.2019 Poskytnutie dotácie
9000.00 € s DPH Obec Výborná Ministerstvo vnútra SR 08.08.2019
22.07.2019 Predaj pozemkov
1659.00 € s DPH Obec Výborná Iveta Pompová 18.07.2019
22.07.2019 Odvádzanie splaškovej odpadovej vody VK
45/2019
20.00 €/rok s DPH Obec Výborná Branko Mirga 16.07.2019
08.07.2019 Poistenie osôb na AČ
21-11724
184.80 € s DPH Obec Výborná Union poisťovňa, a.s. 01.07.2019
04.07.2019 Realizácia stavebných prác na projekte - Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná - Objekt: SO 01 Splašková kanalizácia
1/2019
176010.59 € s DPH Obec Výborná Mopax, s.r.o. 11.03.2019
04.07.2019 Realizácia stavebných prác na projekte - Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná - Objekt: SO 01 Splašková kanalizácia
Dodatok č. 1
157901.34 € s DPH Obec Výborná Mopax, s.r.o. 16.05.2019
03.07.2019 Zriadenie vecného bremena
0773/3150/2019
0.00 € s DPH Obec Výborná Východoslovenská distribučná, a.s. 14.06.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 743.
1 2 3 4 6 8 9 10 49 50