Obec Výborná

Objednávky

Datum zverejnenia Predmet objednávky/Číslo objednávky Cena objednávky Objednávateľ Dodávateľ Dátum objednania
29.03.2018 Váha NLDSS do 3000 kg, rozmer plošiny 1,5 x 1,5 m
2
962.00 € bez DPH Obec Výborná Peter Knapec 26.03.2018
29.03.2018 Stavebný dozor
3
480.00 € s DPH Obec Výborná BSK Europe, s.r.o. 26.03.2018
21.03.2018 Oprava výtlačného potrubia
1
0.00 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, s.r.o. 20.03.2018
08.12.2017 Analýza odberných podmienok
19
0.00 € s DPH Obec Výborná Východoslovenská distribučná, a.s. 30.11.2017
16.11.2017 Vytýčenie plynárenských zariadení
18
0.00 € s DPH Obec Výborná SPP, a.s. 13.11.2017
10.11.2017 Vytýčenie telekomunikačných vedení
17
0.00 € s DPH Obec Výborná Slovak Telekom, a.s. 10.11.2017
20.10.2017 Výmena gamatky v kultúrnom dome
16
0.00 € s DPH Obec Výborná Ondrej Drugač 16.10.2017
16.08.2017 Vodomerné šachty
15
0.00 € s DPH Obec Výborná Ekoservis Slovensko, a.s. 14.08.2017
10.08.2017 Montáž a zapojenie na verejný vodovod a kanalizáciu pre budovu MŠ
13
0.00 € s DPH Obec Výborná Ondrej Drugač 31.07.2017
10.08.2017 Montáž a zapojenie na vodovod a kanalizáciu pre budovu kultúrneho domu
14
0.00 € s DPH Obec Výborná Ondrej Drugač 31.07.2017
08.08.2017 Prevoz materiálu
11
0.00 € s DPH Obec Výborná Pavol Bendík BENDOP 24.07.2017
08.08.2017 Montáž a zapojenie na vodovod a kanalizáciu budovu obecného úradu
12
0.00 € s DPH Obec Výborná Ondrej Drugač 24.07.2017
28.07.2017 Vyspravenie výtlkov
10
0.00 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 01.07.2017
07.07.2017 Vyhotovenie listov vlastníctva
9
0.00 € s DPH Obec Výborná Okresný úrad Kežmarok, Katastrálny odbor 30.06.2017
21.06.2017 Práce na zákazke - Komunikácia a chodníky k bytovým domom - 12. nájomných bytov nižšieho štandardu
6
9706.55 € s DPH Obec Výborná Juno DS, s.r.o. 14.06.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 139.
1 3 5 6 7 8 9 10